Pezinok

4 426,54 km

Celkovo na bicykli

388

Počet jázd

1 106,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta
Počet obyvateľov
22 633
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 32
Najazdených km/účastníka
150,17 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Vlasák
Telefónne číslo
033/6901106; 0917527374
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2017