Piešťany

23 928,91 km

Celkovo na bicykli

4 629

Počet jázd

5 982,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Miloš Tamajka M.B.A.
Počet obyvateľov
27 777
Registrovaných tímov/účastníkov
56 / 194
Najazdených km/účastníka
125,68 km
Koordinátor mesta
Peter Lukačovič
Telefónne číslo
033/7765 472
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017