Prešov

13 558,16 km

Celkovo na bicykli

2 890

Počet jázd

3 389,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
89 618
Registrovaných tímov/účastníkov
44 / 143
Najazdených km/účastníka
103,95 km
Koordinátor mesta
Stanislav Onirko
Telefónne číslo
051-3100207
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017