Prievidza

6 539,42 km

Celkovo na bicykli

1 277

Počet jázd

1 634,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
46 884
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 57
Najazdených km/účastníka
122,11 km
Koordinátor mesta
Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo
0903501032
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017