Púchov

17 762,57 km

Celkovo na bicykli

3 500

Počet jázd

4 440,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
Mgr. Rastislav Henek
Počet obyvateľov
17 923
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 126
Najazdených km/účastníka
142,86 km
Koordinátor mesta
Mgr. Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0908 758 301
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017