Rimavská Sobota

599,01 km

Celkovo na bicykli

187

Počet jázd

149,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca
JUDr. Jozef Šimko
Počet obyvateľov
24 134
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 23
Najazdených km/účastníka
29,13 km
Koordinátor mesta
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Telefónne číslo
047/56 046 81
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017