Šaľa

6 585,80 km

Celkovo na bicykli

1 951

Počet jázd

1 646,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
22 464
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 82
Najazdených km/účastníka
85,69 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
0917 461 148
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017