Šamorín

7 135,47 km

Celkovo na bicykli

1 874

Počet jázd

1 783,87 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šamorín
Štatutárny zástupca
Gabriel Bárdos
Počet obyvateľov
13 303
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 69
Najazdených km/účastníka
105,15 km
Koordinátor mesta
Ing. Ladislav Tóth
Telefónne číslo
0948665666
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017