Senec

4 079,20 km

Celkovo na bicykli

1 812

Počet jázd

1 019,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Karol Kvál
Počet obyvateľov
19 086
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 61
Najazdených km/účastníka
83,28 km
Koordinátor mesta
Alžbeta Bondorová
Telefónne číslo
02/20205123
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2017