Sereď

5 224,30 km

Celkovo na bicykli

1 805

Počet jázd

1 306,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sereď
Štatutárny zástupca
Ing. Martin Tomčányi
Počet obyvateľov
16 248
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 61
Najazdených km/účastníka
87,89 km
Koordinátor mesta
Eva Kavoňová
Telefónne číslo
0907798109
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017