Sliač

798,02 km

Celkovo na bicykli

264

Počet jázd

199,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ing. Daniel Dunčko
Počet obyvateľov
4 977
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 13
Najazdených km/účastníka
65,38 km
Koordinátor mesta
Robert Urbanec
Telefónne číslo
0905 385521
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2017