Spišská Belá

3 906,44 km

Celkovo na bicykli

1 175

Počet jázd

976,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Belá
Štatutárny zástupca
JUDr. Štefan Bieľak
Počet obyvateľov
6 619
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 41
Najazdených km/účastníka
96,91 km
Koordinátor mesta
Mgr. Marta Grivalská
Telefónne číslo
052/468 05 10
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017