Spišská Nová Ves

3 747,35 km

Celkovo na bicykli

1 133

Počet jázd

936,84 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
PhDr. Ján Volný, PhD.
Počet obyvateľov
37 472
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 55
Najazdených km/účastníka
74,73 km
Koordinátor mesta
Zuzana Valkoššáková
Telefónne číslo
053/4152 415
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2017