Stará Ľubovňa

3 964,82 km

Celkovo na bicykli

841

Počet jázd

991,20 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
16 333
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 40
Najazdených km/účastníka
102,26 km
Koordinátor mesta
Eulalia Štefanová
Telefónne číslo
05243152067
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017