Stropkov

516,72 km

Celkovo na bicykli

276

Počet jázd

129,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 669
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 12
Najazdených km/účastníka
43,72 km
Koordinátor mesta
Dávid Durilla
Telefónne číslo
0904120817
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017