Štúrovo

2 900,34 km

Celkovo na bicykli

1 414

Počet jázd

725,09 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 465
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 62
Najazdených km/účastníka
54,86 km
Koordinátor mesta
Zoltán Tóth
Telefónne číslo
0905 244 081
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017