Svidník

2 356,01 km

Celkovo na bicykli

366

Počet jázd

589 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Holodňák
Počet obyvateľov
11 206
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 18
Najazdených km/účastníka
134,34 km
Koordinátor mesta
Mgr. Viera Dercová
Telefónne číslo
0915910005
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017