Svit

14 017,74 km

Celkovo na bicykli

1 778

Počet jázd

3 504,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
Počet obyvateľov
7 748
Registrovaných tímov/účastníkov
24 / 80
Najazdených km/účastníka
186,90 km
Koordinátor mesta
JUDr. Lenka Faixová
Telefónne číslo
+421 918 246 651
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017