Topoľčany

2 801,32 km

Celkovo na bicykli

672

Počet jázd

700,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
Ing. Peter Baláž - primátor mesta
Počet obyvateľov
25 842
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 33
Najazdených km/účastníka
111,02 km
Koordinátor mesta
Ing. Martin Drgoňa
Telefónne číslo
038/5340 363
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2017