Topoľčianky

651,04 km

Celkovo na bicykli

332

Počet jázd

162,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčianky
Štatutárny zástupca
Juraj Mesko
Počet obyvateľov
2 643
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 14
Najazdených km/účastníka
47,57 km
Koordinátor mesta
Eva Palušková
Telefónne číslo
0903380922
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017