Trenčín

76 332,11 km

Celkovo na bicykli

8 805

Počet jázd

19 083,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 001
Registrovaných tímov/účastníkov
118 / 401
Najazdených km/účastníka
202,22 km
Koordinátor mesta
Patrik Žák
Telefónne číslo
0907163336
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2017