Trnava

44 662,76 km

Celkovo na bicykli

6 629

Počet jázd

11 165,69 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
64 295
Registrovaných tímov/účastníkov
86 / 275
Najazdených km/účastníka
173,05 km
Koordinátor mesta
Kristína Marošová
Telefónne číslo
0905137594
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2017