Turčianske Teplice

1 709,64 km

Celkovo na bicykli

363

Počet jázd

427,41 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 418
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 20
Najazdených km/účastníka
92,63 km
Koordinátor mesta
Mgr. Branislav Bugár
Telefónne číslo
0918319940
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2017