Tvrdošín

1 605,93 km

Celkovo na bicykli

604

Počet jázd

401,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 215
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 36
Najazdených km/účastníka
49,96 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2017