Veľký Šariš

495,69 km

Celkovo na bicykli

156

Počet jázd

123,92 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
doc. Ing. František Bartko, CSc.
Počet obyvateľov
6 065
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 9
Najazdených km/účastníka
62,41 km
Koordinátor mesta
Viliam Kall
Telefónne číslo
0915745469
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2017