Záriečie

116,58 km

Celkovo na bicykli

65

Počet jázd

29,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Záriečie
Štatutárny zástupca
Ing.Jozef Kollár, MBA
Počet obyvateľov
701
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
7,29 km
Koordinátor mesta
Jozef Kollár
Telefónne číslo
0905850827
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017