Zlaté Klasy

286,93 km

Celkovo na bicykli

116

Počet jázd

71,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Klasy
Štatutárny zástupca
Ottó Csicsay
Počet obyvateľov
3 603
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
57,39 km
Koordinátor mesta
Zuzana Bothová
Telefónne číslo
031/5912404
VÚC
-

Výsledky pre rok 2017