Bánovce nad Bebravou

1 467,04 km

Celkovo na bicykli

373

Počet jázd

366,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
Marián Chovanec
Počet obyvateľov
18 606
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
97,80 km
Koordinátor mesta
Maroš Nagy
Telefónne číslo
0905797267
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018