Banská Bystrica

56 374,19 km

Celkovo na bicykli

7 682

Počet jázd

14 093,55 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
78 635
Registrovaných tímov/účastníkov
146 / 470
Najazdených km/účastníka
119,95 km
Koordinátor mesta
Monika Majerová
Telefónne číslo
0903640576
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018