Bardejov

302,59 km

Celkovo na bicykli

33

Počet jázd

75,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
15 464
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 12
Najazdených km/účastníka
25,22 km
Koordinátor mesta
jiri brejnik
Telefónne číslo
054 4862177
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018