Bernolákovo

1 928,65 km

Celkovo na bicykli

254

Počet jázd

482,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Červienka
Počet obyvateľov
6 805
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 29
Najazdených km/účastníka
66,51 km
Koordinátor mesta
Peter Quarda
Telefónne číslo
0240200615
VÚC
-

Výsledky pre rok 2018