Bratislava

447 963,92 km

Celkovo na bicykli

48 958

Počet jázd

111 990,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
Počet obyvateľov
425 923
Registrovaných tímov/účastníkov
997 / 3339
Najazdených km/účastníka
134,16 km
Koordinátor mesta
Andrej Martinka
Telefónne číslo
0905 256 263
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2018