Brezno

2 011,99 km

Celkovo na bicykli

265

Počet jázd

503 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Počet obyvateľov
21 148
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 16
Najazdených km/účastníka
125,75 km
Koordinátor mesta
Michal Martiník
Telefónne číslo
0903
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018