Bytča

4 459,12 km

Celkovo na bicykli

990

Počet jázd

1 114,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bytča
Štatutárny zástupca
Bc.Miroslav Minárčik
Počet obyvateľov
11 320
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 43
Najazdených km/účastníka
103,70 km
Koordinátor mesta
Světlana Dodekova
Telefónne číslo
0415556262
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018