Čadca

2 051,51 km

Celkovo na bicykli

267

Počet jázd

512,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čadca
Štatutárny zástupca
Ing. Milan Gura
Počet obyvateľov
24 431
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
97,69 km
Koordinátor mesta
Ing. Petra Ďuranová
Telefónne číslo
0908563271
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018