Detva

2 399,02 km

Celkovo na bicykli

436

Počet jázd

599,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Šufliarský
Počet obyvateľov
14 845
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 25
Najazdených km/účastníka
95,96 km
Koordinátor mesta
Mgr. Anna Budáčová
Telefónne číslo
045/3700429
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2018