Dolný Kubín

19 934,49 km

Celkovo na bicykli

4 077

Počet jázd

4 983,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Mgr. Roman Matejov
Počet obyvateľov
18 995
Registrovaných tímov/účastníkov
45 / 172
Najazdených km/účastníka
115,90 km
Koordinátor mesta
Vladimír Adamec
Telefónne číslo
+421917871541
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018