Dunajská Streda

8 434,60 km

Celkovo na bicykli

2 011

Počet jázd

2 108,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
22 641
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 76
Najazdených km/účastníka
110,98 km
Koordinátor mesta
Mgr. Gábor Inczédi
Telefónne číslo
+421 905 442 658
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018