Handlová

109 km

Celkovo na bicykli

64

Počet jázd

27,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Ing. Rudolf Podoba
Počet obyvateľov
16 124
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
21,80 km
Koordinátor mesta
Mgr. Jana Paulínyová
Telefónne číslo
0908 342 616
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2018