Hlohovec

22 429,92 km

Celkovo na bicykli

3 400

Počet jázd

5 607,48 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Kollár
Počet obyvateľov
21 933
Registrovaných tímov/účastníkov
47 / 162
Najazdených km/účastníka
138,46 km
Koordinátor mesta
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018