Holíč

839,78 km

Celkovo na bicykli

123

Počet jázd

209,94 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Holíč
Štatutárny zástupca
PhDr. Zdenko Čambal
Počet obyvateľov
11 149
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
34,99 km
Koordinátor mesta
Ján Smolinský
Telefónne číslo
0915898687
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2018