Humenné

1 299,39 km

Celkovo na bicykli

386

Počet jázd

324,85 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Jana Vaľová
Počet obyvateľov
33 660
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 21
Najazdených km/účastníka
61,88 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
057/7863 279
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018