Kalinkovo

456,95 km

Celkovo na bicykli

57

Počet jázd

114,24 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kalinkovo
Štatutárny zástupca
Jozef Konrád
Počet obyvateľov
1 278
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
114,24 km
Koordinátor mesta
Oľga Pikali
Telefónne číslo
02/45 989 107
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2018