Kežmarok

4 161,57 km

Celkovo na bicykli

784

Počet jázd

1 040,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Počet obyvateľov
16 562
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 28
Najazdených km/účastníka
148,63 km
Koordinátor mesta
Ing. Pavol Fejerčák
Telefónne číslo
0948237271
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018