Kolárovo

10 824,68 km

Celkovo na bicykli

3 969

Počet jázd

2 706,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 599
Registrovaných tímov/účastníkov
39 / 131
Najazdených km/účastníka
82,63 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
035/7900924
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018