Komárno

8 928,21 km

Celkovo na bicykli

1 886

Počet jázd

2 232,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Ing. László Stubendek
Počet obyvateľov
34 190
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 72
Najazdených km/účastníka
124 km
Koordinátor mesta
Ing Zoltán Bujna
Telefónne číslo
0908133364
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018