Košice

50 053,32 km

Celkovo na bicykli

8 108

Počet jázd

12 513,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
JUDr. Martin Petruško, námestník primátora, k
Počet obyvateľov
239 141
Registrovaných tímov/účastníkov
159 / 512
Najazdených km/účastníka
97,76 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
+421910907955
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2018