Kysucké Nové Mesto

462,08 km

Celkovo na bicykli

33

Počet jázd

115,52 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Hartel
Počet obyvateľov
15 229
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 4
Najazdených km/účastníka
115,52 km
Koordinátor mesta
PhDr. Dušana Šinalová
Telefónne číslo
0904/744 995
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2018