Levice

29 912,25 km

Celkovo na bicykli

4 748

Počet jázd

7 478,06 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
Ing. Štefan Mišák
Počet obyvateľov
33 548
Registrovaných tímov/účastníkov
58 / 202
Najazdených km/účastníka
148,08 km
Koordinátor mesta
Andrea Havettová
Telefónne číslo
0902918648
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2018