Lipany

11 165,82 km

Celkovo na bicykli

2 173

Počet jázd

2 791,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 439
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 102
Najazdených km/účastníka
109,47 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Feltovič
Telefónne číslo
0908893751
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2018